En möjlighet att nå ditt allra innersta

Shandithi Advanced är en djupdykning i personliga steg från 4 till 9. När du valt att vidareutveckla kontakten med dig själv och din intuition så träffar du din instruktör och får personliga instruktioner. Det kan ge dig möjligheten att komma vidare med en känsla eller ett beteende som du burit med dig en längre tid. Här släpper vi analysen för att energimässigt kunna släppa taget om det som tidigare hållit dig tillbaka. Välkommen att möta ditt dig själv i ett annat tillstånd.