Den lilla pärlan i Skottlands skärgård

Allt började på den lilla skärgårdsön Iona, utanför Skottlands kustlinje. Här fick Ken till sig symboler och bilder som han sedan tolkade till visualiseringar, affirmationer och rörelser. Det tog en längre tid för honom att tyda dessa och 2003 skapades således Shandithi meditationen. 

I boken ”Betraktaren” av Ken Lavendell, så får vi följa honom i en inre resa på just denna magiska ö. En plats där man får en fantastisk möjlighet att möta sig själv och sitt inre. 

Kurser i medvetet skapande arrangeras på Iona, för dig som har tagit del av Shandithi Basic och är regelbunden i din teknik.