Svenska

"Framgång är att vara frisk och leva i ett harmoniskt tillstånd.

Shandithi Basic är en rörelsemeditation som skapar

ett sinnestillstånd av välbefinnande och harmoni"

Ken Lavendell, grundare av Shandithi