Hur det hela började

Shandithikonceptet grundades av svensken Ken Lavendell. Han skapade en rörelsemeditation som senare utvecklades till att bli ett koncept. Han har i och med rörelsemeditationen Shandithi Basic skapat något unikt.

Genom att tyda koder och bilder har Ken hittat ett sätt där vi kan balansera upp destruktiva tankemönster, så att de inte får fäste i våra sinnen och vårt medvetande. Denna metod synkroniserar och balanserar kroppens energisystem och skapar samklang med vår allomfattande existens. En av de viktigaste grundpelarna i detta är att Shandithi är gränslös och är vare sig kopplad till någon speciell person som guru, mästare, eller till någon religion.

Meditationen är programmerad att utvecklas med vårt medvetande som är kopplat till vår planet och med vårt energisystem.
Den sammankopplar dessa och ger en känsla av total närvaro samt en stark känsla av intuition.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom meditation. Med den här tekniken lär du dig att öka ditt fokus och din koncentrationsförmåga. Du får med tiden en enormt stark känsla för din intuition. När du blir medveten om din andning, skapar du din resa genom livet.